Strona główna / Księgarnia / Katalog / Gene Callahan / Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Adam Wielomski (2)
Alina Dunin
Antonio Salazar (1)
Arek Gacparski
Artur Dmochowski (1)
Audiobooki (1)
Bartłomiej Podolski (1)
Bartosz Marczuk (1)
Bertrand de Jouvenel (1)
Bogdan Dobosz (1)
Brad Feld (1)
Carl Menger
Clive Ponting
Dave Ramsey
David A. Stockman (1)
Dinesh D'Souza (1)
Donald Trump (1)
Doug Casey
Erick von Kuenheld-Leddihn (2)
Frank Chodorov (1)
Frank Karsten (1)
Frederic Bastiat (2)
Fredrich von Hayek
Fritz Machlup
Garet Garrett
Gene Callahan (1)
George Gilder (2)
George Reisman (3)
Grzegorz Kucharczyk (2)
Hans-Hermann Hoppe
Helmuth Schoeck (1)
Henry Hazlitt (2)
Ireneusz Lisiak (1)
Jacek Gniadek SVD (1)
Jacek Kozik (1)
Jakub Wozinski (1)
Jamie Whyte (1)
Jan M. Fijor
Jan Matłachowski (1)
Janusz Choiński (2)
Janusz Korwin-Mikke (6)
Jesus Huerta de Soto (1)
John Tamny (1)
Lawrence W. Reed
Leszek Żebrowski (2)
Ludwig von Mises
M.B.B. Biskupski (1)
Maciej Kajetan Sołdan (1)
Manuel Ayau
Marian Miszalski (1)
Mark Skousen (5)
Michał Wojciechowski (1)
Mieczysław Ryba (1)
MURRAY N. ROTHBARD (1)
MUSZKA z logo Nowej Prawicy (1)
Najwyższy Czas
Nima Sanandaji (1)
Paul Johsnon (2)
Paul Nison (1)
Paweł Bortkiewicz (1)
Peter D.Schiff
Piotr Gibowski (1)
Piotr Gontarczyk (2)
Piotr Mozolewski (1)
Powstanie Warszawskie (1)
Promocje i komplety książek (2)
Richard Weaver (1)
Robert Gwiazdowski
Robert W.Wyrostkiewicz (1)
Roberto de Mattei
Roman Dmowski (1)
Roman Mańka (1)
Ron Paul (1)
Rueff Jacques (1)
Russel Kirk (1)
Stanisław Michalkiewicz (2)
Stefan Kisielewski
Stefan Sękowski (1)
Tadeusz Płużański (1)
The Freeman (1)
Theodore Darlymple
Thomas Aubrey (1)
Thomas Woods, Jr.
Tom G. Palmer (1)
Tomasz Cukiernik (2)
Tomasz Sommer (5)
Tomasz Sowell (3)
Tymoteusz Juszczak (1)
Vargas Llosa (1)
Wiesław Stebnicki (1)
Witold Michałowski (2)
Wojciech Grzelak (1)
Wojciech Reszczyński (1)
Z autografami-Wesprzyj portal (6)
Ziemowit Miedziński (1)
Wydawnictwa
Nowości więcej
Donald J. Trump. Prezydent Biznesman.
Donald J. Trump. Prezydent Biznesman.
34,65zł
Szukaj
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Wysyłka i zwroty
Bezpieczeństwo
Regulamin
Kontakt
Gene Callahan - Ekonomia dla normalnych ludzi 36,75zł

Niniej­szym odda­jemy w ręce P.T. Czy­tel­ni­ków Eko­no­mię dla nor­mal­nych ludzi, książkę będącą przy­stęp­nym kom­pen­dium wie­dzy o szkole austriackiej, która nigdy nie zapo­mniała jakie są praw­dziwe funk­cje eko­no­mii. Szkoła austriacka, bo o niej mowa, trak­to­wała i trak­tuje czło­wieka jak pod­miot dzia­ła­nia, jego cel i sens. Praca Gene’a Cal­la­hana, współ­pra­cow­nika Insty­tutu Misesa z Ala­bamy, jest pierw­szą w języku pol­skim, i jak dotąd jedyną, tak obszerną pozy­cją oma­wia­jącą pod­sta­wowe zało­że­nia szkoły austriac­kiej. I choć osią­gnię­cia Carla Men­gera, Ludwiga von Misesa czy Mur­raya Roth­barda (n.b. cała „trójka” powinna nam być szcze­gól­nie bli­ska – Men­ger uro­dził się w Nowym Sączu, Mises we Lwo­wie, a rodzice Roth­barda wyemi­gro­wali do USA z oko­lic Sta­ni­sła­wowa) są wciąż w świe­cie sto­sun­kowo mało znane, wie­rzymy że ich popu­la­ry­za­cja pomoże wresz­cie zro­zu­mieć pod­sta­wowe zało­że­nie „Austria­ków”: że eko­no­mia służy zwy­kłym ludziom, a nie kar­ko­łom­nym kon­struk­cjom for­mal­nym, choćby nawet wyglą­dały one sza­le­nie nie­zwy­kle i mądrze. Sza­cu­nek dla wol­no­ści wyboru, posza­no­wa­nie dla wła­sno­ści pry­wat­nej, dla pracy i przed­się­bior­czo­ści to już tylko kon­se­kwen­cje tego zało­że­nia, z któ­rych Fijorr Publi­shing Co. uczy­niło swój mani­fest pro­gra­mowy. Kolejne prace auto­rów „austriac­kich” już wkrótce!

Data dodania produktu: 23-05-2012.
Recenzje

Wysyłka tylko 6 złotych!


Kontakt!


Koszyk więcej
... jest pusty
Informacje o producencie
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach Gene Callahan - Ekonomia dla normalnych ludzi
Powiedz znajomemu
 
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!