Strona główna / Księgarnia / Katalog / MURRAY N. ROTHBARD / Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Adam Wielomski (2)
Alina Dunin
Antonio Salazar (1)
Arek Gacparski
Artur Dmochowski (1)
Audiobooki (1)
Bartłomiej Podolski (1)
Bartosz Marczuk (1)
Bertrand de Jouvenel (1)
Bogdan Dobosz (1)
Brad Feld (1)
Carl Menger
Clive Ponting
Dave Ramsey
David A. Stockman (1)
Dinesh D'Souza (1)
Donald Trump (1)
Doug Casey
Erick von Kuenheld-Leddihn (2)
Frank Chodorov (1)
Frank Karsten (1)
Frederic Bastiat (2)
Fredrich von Hayek
Fritz Machlup
Garet Garrett
Gene Callahan (1)
George Gilder (2)
George Reisman (3)
Grzegorz Kucharczyk (2)
Hans-Hermann Hoppe
Helmuth Schoeck (1)
Henry Hazlitt (2)
Ireneusz Lisiak (1)
Jacek Gniadek SVD (1)
Jacek Kozik (1)
Jakub Wozinski (1)
Jamie Whyte (1)
Jan M. Fijor
Jan Matłachowski (1)
Janusz Choiński (2)
Janusz Korwin-Mikke (6)
Jesus Huerta de Soto (1)
John Tamny (1)
Lawrence W. Reed
Leszek Żebrowski (2)
Ludwig von Mises
M.B.B. Biskupski (1)
Maciej Kajetan Sołdan (1)
Manuel Ayau
Marian Miszalski (1)
Mark Skousen (5)
Michał Wojciechowski (1)
Mieczysław Ryba (1)
MURRAY N. ROTHBARD (1)
MUSZKA z logo Nowej Prawicy (1)
Najwyższy Czas
Nima Sanandaji (1)
Paul Johsnon (2)
Paul Nison (1)
Paweł Bortkiewicz (1)
Peter D.Schiff
Piotr Gibowski (1)
Piotr Gontarczyk (2)
Piotr Mozolewski (1)
Powstanie Warszawskie (1)
Promocje i komplety książek (2)
Richard Weaver (1)
Robert Gwiazdowski
Robert W.Wyrostkiewicz (1)
Roberto de Mattei
Roman Dmowski (1)
Roman Mańka (1)
Ron Paul (1)
Rueff Jacques (1)
Russel Kirk (1)
Stanisław Michalkiewicz (2)
Stefan Kisielewski
Stefan Sękowski (1)
Tadeusz Płużański (1)
The Freeman (1)
Theodore Darlymple
Thomas Aubrey (1)
Thomas Woods, Jr.
Tom G. Palmer (1)
Tomasz Cukiernik (2)
Tomasz Sommer (5)
Tomasz Sowell (3)
Tymoteusz Juszczak (1)
Vargas Llosa (1)
Wiesław Stebnicki (1)
Witold Michałowski (2)
Wojciech Grzelak (1)
Wojciech Reszczyński (1)
Z autografami-Wesprzyj portal (6)
Ziemowit Miedziński (1)
Wydawnictwa
Nowości więcej
Tomasz Cukiernik -Socjalizm wg Unii
Tomasz Cukiernik -Socjalizm wg Unii
29,40zł
Szukaj
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Wysyłka i zwroty
Bezpieczeństwo
Regulamin
Kontakt
Mur­ray N. Roth­bard - Tajniki bankowości 31,50zł

Współ­cze­sna prasa finan­sowa roz­pi­suje się na temat danych mówią­cych o podaży pie­nią­dza. W każdy pią­tek inwe­sto­rzy gieł­dowi z zapar­tym tchem cze­kają na naj­śwież­sze infor­ma­cje z rynku pie­nięż­nego, które czę­sto wpły­wają na ponie­dział­kowe noto­wa­nia na Wall Street. Jeśli podaż pie­nią­dza gwał­tow­nie wzra­sta, ozna­cza to, że stopy pro­cen­towe mogą pójść w górę, ale mogą też pozo­stać na obec­nym pozio­mie. Prasa stra­szy czy­tel­ni­ków zło­wiesz­czymi pro­gno­zami doty­czą­cymi posu­nięć Rezerwy Fede­ral­nej lub regu­la­cji, które mogą wpro­wa­dzić banki i inne insty­tu­cje finan­sowe. Przy­wią­zy­wa­nie tak dużej wagi do kwe­stii podaży pie­nią­dza to zja­wi­sko raczej nowe. Do lat 70-tych XX w., w cza­sie Ery Key­nesa, na temat pie­nią­dza i kre­dytu ban­ko­wego nie pisano nie­mal wcale. Zasta­na­wiano się raczej nad wzro­stem Pro­duktu Naro­do­wego Brutto, poli­tyką fiskalną rządu, wydat­kami, przy­cho­dami i defi­cy­tem. Banki i podaż pie­nią­dza to były zagad­nie­nia gene­ral­nie igno­ro­wane. Jed­nak po latach chro­nicz­nej i przy­spie­sza­ją­cej infla­cji – któ­rej key­ne­si­ści nie potra­fili zara­dzić – i po wielu nawro­tach „infla­cyj­nej rece­sji”, stało się jasne dla wszyst­kich – nawet dla key­ne­si­stów – że coś tu nie gra. W ten spo­sób w cen­trum uwagi zna­zła się podaż pie­nią­dza.

Data dodania produktu: 21-09-2012.
Recenzje

Wysyłka tylko 6 złotych!


Kontakt!


Koszyk więcej
... jest pusty
Informacje o producencie
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach Mur­ray N. Roth­bard - Tajniki bankowości
Powiedz znajomemu
 
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!